Издания

Публикувайки тези творби тук, ДАЛ СИАТ декларира следното:
1. Няма никакви претенции по отношение на авторските права, включително върху тези издания, на които ДАЛ СИАТ е продуцент или самостоятелен издател;
2. Колкото и да е приносът на ДАЛ СИАТ, те са продукт на самите автори, достойните представители на науката културата и изкуството в България;
3. Ние не бихме ги публикували, ако самите автори не са ни посочили, като спонсори или като приятели, за което сме поласкани.

Поклон пред вашето творчество, приятели!

{{ group.title }}