Обществена ангажираност

От създаването си през 1990 година ръководството на “ДАЛ СИАТ” е осъзнало своето задължение към тези слоеве на обществото, които представляват съвестта, духа и бъдещето на нацията. За това не са спестени възможни средства в подкрепа на дейци от сферата на науката, културата и изкуството.

Нашият принос

Ни най-малко не се заблуждаваме, че нашия принос колкото и да е значим, не ни прави по-малко длъжници на всеки писател, поет, художник, актьор, музикант, певец и на който и да е друг творец, който надмогна трудностите на така нареченият “преходен период” и предостави на обществото творбата си.

Благодарение на тях не сме загубили човешкото в себе си, българския дух и усмивката на нашите деца.Именно за това ще предоставим възможността на представители на тези среди да споделят своето мнение за обществената ангажираност на ДАЛ СИАТ.