Управление

СК Дал Сиат е акционерно дружество със съвременна структура и от създаването му се гордее с компетентността на колектива си, начело с д-р А. Лидиянов. То е правоприемник на "Дал Сиат" ООД, създадено 1990г., и на "Счетоводна къща Дал Сиат" ООД - 2003г.

Председател на Съвет на Директорите

Основател на ДАЛ СИАТ;
Член на управителния и консултативен съвет на ССИ (2003-2012);
Председател на комисия по данъчна политика към ССИ;
Председател на експертния съвет към Институт за социални и политически анализи;
Председател на УС на Сдружение Бизнес Дама;
Автор на множество публикации по данъчна политика, счетоводство и др.

lydianov@dalsiat.com
Изпълнителен директор

Специалност: Счетоводство и контрол;
Магистър по Финанси;
Стаж в областта на счетоводството: над 10 год;
Член на Съвета на Директорите.

sgeorgieva@dalsiat.com
Изпълнителен директор

Специалност: Икономика на човешките ресурси;
Стаж в областта на счетоводството: над 5 год;
Отдел "Счетоводство".

b.zdravchina@dalsiat.com
Управител на дъщерно дружество на СК Дал Сиат АД

Специалност: Финансов мениджмънт и контрол
Магистър по Корпоративни финанси;
Стаж в областта на счетоводството: над 15 год.

d.lydianova@dalsiat.com
Ръководител екип

Специалност: Финанси;
Магистър по Финансово право и Финансов контрол;
Стаж в областта на счетоводството: над 10 год;
Отдел "Счетоводство".

kalin_inkov@dalsiat.com
Личен асистент на Председателя на Съвета на Директорите и Финансов директор

Специалност: Икономика;
Стаж в областта: над 10 год;
Отдел "Администрация".

d.kostadinova@dalsiat.com

Силвия Дронева

Изпълнителен директор
2006г-2013г
Общ стаж в Дал Сиат: 10г

Мария Лашкова

Изпълнителен директор
2011г-2014г
Общ стаж в Дал Сиат: 9г