Приоритети и визия

Приоритетите ни са основната съставка на нашата визия.
Приоритетите на една институция са определяща съставка на нейната визия. От тук Дал Сиат е предвидима за партньорите и е завоювала престижа си в обществото.

Следвайки приоритетите си, утвърждаваме нашето предимство измежду професионалистите.

Извадки от правилника за вътрешния ред