Централен офис

гр. София 1303,
р-н "Възраждане",
ул. "Антим I" № 57

офис София-Запад

гр. София 1309,
ж.к. Света Троица,
бл. 150, вх. Б-24

Пишете ни

Дал Сиат има отворени позиции

От създаването си през 1990г. Дал Сиат се стреми да се възползва, както от най-съвременната техника и технология, така и от научните разработки в управлението си.

Научи повече