loader

Контакти

Обадете ни се!
+359 (2) 895 20 95; 02/ 895 20 85

Централен офис

гр.София 1303,
р-н "Възраждане",
ул. "Антим I № 57
м.тел. 0896 6018 66
тел. 02 895 20 85 /
02 895 20 95
office@dalsiat.comофис София-Запад

гр. София 1309,
ж.к. Света Троица
бл. 150 вх. Б-24
м.тел. 0896 601 851
sv.troica@dalsiat.com

Счетоводна къща Дал Сиат обработва личните Ви данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по-долу „Общ регламент относно защитата на данните“) и Закона за защита на личните данни, съобразно § 1, точка 1 и 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.