01 Icons/80px/Services/01-wage-process Created with Sketch.

Обработка на Заплати и ТРЗ обслужване

Разбирането на законодателството в областта на администриране на възнагражденията и обработката на трудовите досиета, както и поддържането на актуална информация, е отнемаща време, изискваща значителни технически познания и ресурс, дейност.

Управлението на заплатите, особено за малките и средни предприятия, може да бъде както невероятно сложен процес, поради непрекъснатите промени в законодателството, така и трудоемък, тъй като отнема време, пари и възможността да се съсредоточите върху основната си дейност

Чрез предоставянето на услугата Обработване на заплати и личен състав, за всякакъв тип и размер организации, развихме успешен дългогодишен опит и това ни превърна в една от водещите компании в София, предоставяща такъв вид услуги.

В лицето на ДАЛ СИАТ ще откриете опитен и надежден партньор, който да администрира в цялост този процес за Вас.

Готови ли сте да развиете бизнеса си с нас?

Планирането, извършено от специалисти, представя най-добрите възможни резултати при наличните ресурси. То е средство за постигане на целите с минимални разходи.

Свържете се с нас