Видео / Радио

Публикувайки тези клипове тук, ръководството на ДАЛ СИАТ декларира следното: 1.Няма никакви претенции по отношение на авторските права, които принадлежат на съответната медия и/или продуцент или др. 2.Благодарни сме на всички медии, които ни предоставиха копия, за да можем да ги публикуваме и тук.

Ще бъдем задължени на тези, които ни предоставят материали, отразени в медиите, свързани както с дружеството Дал Сиат, така и с членовете на ръководството му.