Първият калкулатор за счетоводно обслужване

За разлика от повечето стоки и услуги, счетоводната услуга има тази особеност, че не винаги купувачът ѝ може да предвиди какъв краен резултат ще се получи.
Внимание: Получената цена на услугата е ориентировъчна.

ДАЛ СИАТ извършва услугите въз основа на писмен договор, а представителството - на основание нотариално заверено пълномощно.

“Всякакви неоправдани разходи и задължения на ПЪРВАТА страна (КЛИЕНТА), възникнали от дейността на ВТОРАТА (СК “ДАЛ СИАТ”), са за сметка на ВТОРАТА страна, ако предварително не е взето писмено съгласието на ПЪРВАТА.”
“Договорът може да бъде прекратен в случай, че ПЪРВАТА страна не одобри евентуална актуализация на ценоразписа за следващи тримесечия. В този случай ВТОРАТА страна се задължава да продължи обслужването на ПЪРВАТА страна за още едно тримесечие по неактуализирани цени, ако последните не са под минималните.”
“Плащането се осъществява с месечен абонамент или за всяка отделно извършена услуга.”
“Заплащането се определя съобразно ценоразписа и допълнителните договорености, …”

Готови ли сте да развиете бизнеса си с нас?

Планирането, извършено от специалисти, представя най-добрите възможни резултати при наличните ресурси. То е средство за постигане на целите с минимални разходи.

Свържете се с нас