Книги:

Платената цена за свободата на една жена

Изповед на Доверчивия