1992-10-08

Да не станем наеми работници на чуждия капитал

Бизнесмен