2013-05-10

ССИ предлага да се създаде фонд за подпомагане на малкия и среден бизнес за по-широк достъп към еврофондовете

БТА