1991-07-18

Преди всичко уважение към клиента

Куриер