1992-09-22

Не е лесно да си бизнесмен в България

О-Кей