1993-01-21

“Дал Сиат“ спонсорира “Смехорани”

Бизнесмен