2005-01-26

Банки печелят по 3 лв. от 1 ст. държавни вземания

Новинар