loader

Бизнес консултиране

Консултации, свързани със счетоводство на обслужваните клиенти от ДАЛ СИАТ, са неделима част от нашите задължения.

Ние живеем с проблемите на бизнеса, за да улесняваме успеха на нашите клиенти

Дал Сиат предлага консултации относно:

 • счетоводно законодателство
 • успешни маркетингови решения
 • данъчна практика
 • икономически и данъчни нормативни актове
 • анализи и вътрешен и маркетингов одит
 • стратегическо бизнес планиране
 • мениджмънт
 • банково финансиране
 • парични потоци
 • ефективността на експлоатация на техниката и технологията в производството

Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна. Той е предпоставка за утвърждаване на успеха и елиминиране на последиците от погрешни действия.

Предоставяме проучване и констатиране относно:

 • управлението
 • себестойността
 • ефективността
 • рентабилността

Счетоводно - правен анализ относно:

 • действията на фирмени органи
 • обжалване на данъчни, административни, наказателни и други актове
 • подготовката за данъчни ревизии, общо събрание, одит и др.

Икономически анализ, свързан с:

 • инвестиционни проекти
 • бизнес планове за кандидатстване по определени програми или пред банки и други институции
 • използваната техника и технология в предприятието и отрасъла

Планирането, извършено от специалисти, представя най-добрите възможни резултати при наличните ресурси. То е средство за постигане на целите с минимални разходи.

Планиране на:

 • създаване, разширяване, разделяне и обединяване на предприятия
 • производство, разширяване на пазара и подобряване на качеството на продукта
 • организация на управлението, на труда и на взаимоотношенията с бизнес партньори
 • инвестиционна политика
 • териториално - отраслово развитие

Изготвяне на:

 • бизнес планове за кандидатстване по определени програми, за пред банки и други институции

Управлението е наука и умение да се извлече максимална ефективност от наличните ресурси при дадени условия. Мениджмънтът е една от най-младите науки, която за кратко време широко се профилира.

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

Консултации, свързани със специфична проблематика, тематика и въпроси се приемат по договореност и специална заявка.

Ние предлагаме