loader

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държавната администрация и други институции.

В днешният динамичен свят качеството на счетоводната услуга е от изключителна важност за развитието и успеха на всяка една компания. Приоритет ни е да разбираме успеха на обслужвания от нас клиент, разширяването на неговия бизнес и освобождаването му от допълнителни грижи в резултат на положените от нас усилия, като наш успех и като факт, с който се гордеем.
Вярвате или не, растежът на Вашия бизнес може да се възползва изключително от това. В случая от решаващо значение е да намерите правилния стратегически партньор ... в края на краищата това са вашите финансови средства. Всичко, което трябва да направите, е да се фокусирате върху основната си дейност.

В ДАЛ СИАТ счетоводното обслужване означава много повече от това да въвеждаш и обработваш документи. Нашият екип се състои от съзнателни лидери с десетилетия опит в бранша, заедно с тясно квалифицирани специалисти в отделните области и сфери на дейност. Нашият опит и практика могат да помогнат на бизнеса Ви да отговори на настоящите си нужди и да се подготви за бъдещето. Над 27 години опит в счетоводството означава, че числата са верни, всеки път !

По начин на обслужване:

 • Пълно счетоводно обслужване:
  ДАЛ СИАТ извършва всички действия, които са задължение на счетоводителя, съгласно устни и/или писмени договорки, счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. В качеството си на главен счетоводител, носи отговорността за счетоводството и се явява, като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и данъчната администрация.

 • Частично счетоводно обслужване:
  При определена счетоводна операция за съответен период ДАЛ СИАТ извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.

По място на извършване на услугата:

 • В офисите на ДАЛ СИАТ

 • В обекти на обслужвания клиент

 • Дистанционно, чрез криптиран онлайн канал

По вид на еднократна услуга:

Счетоводни Услуги
 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • текуща обработка на счетоводна документация
 • складово стопанство-отчитане и инвентариация
 • дълготрайни Активи - отчитане,амортизация и преоценка
 • разчетни отношения (доставчици,клиенти,валути и др.)
 • регистри и справки по ЗДДС и ЗА
 • съставяне на Финансов отчети и доклади /междинни и годишни/
 • счетоводни справки за представяне пред трети лица;
 • счетоводни консултациии, надзор и съдействие
ДДС
 • регистрация по ЗДДС
 • представителство
 • изготвяне и подаване на декларации
 • данъчни ревизии
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
Обработка на Заплати и ТРЗ обслужване

Разбирането на законодателството в областта на администриране на възнагражденията и обработката на трудовите досиета, както и поддържането на актуална информация, е отнемаща време, изискваща значителни технически познания и ресурс, дейност.
Управлението на заплатите, особено за малките и средни предприятия, може да бъде както невероятно сложен процес, поради непрекъснатите промени в законодателството, така и трудоемък, тъй като отнема време, пари и възможността да се съсредоточите върху основната си дейност. Чрез предоставянето на услугата Обработване на заплати и личен състав, за всякакъв тип и размер организации, развихме успешен дългогодишен опит и това ни превърна в една водещите компании в София, предоставяща такъв вид услуги.

В лицето на ДАЛ СИАТ ще откриете опитен и надежден партньор, който да администрира в цялост този процес за Вас.

 • администриране и управление на процесите, свързани с наемане и назначаване на персонал
 • събиране, подготвяне и комплектоване на необходимата документация за завеждане на трудово досие и надлежната му регистрация в съответните държавни институции
 • изготвяне на необходимата документация, съобразно конкретните специфики на предприятието и длъжността
 • съставяне на месечни ведомости за заплати и прилежащите им документи
 • изготвяне на банкови платежни документи за социални и здравни осигуровки, данъци и такси
 • деклариране пред НАП, НОИ, ИТ и др.Представителство
 • обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в НОИ
 • оформяне на трудови и осигурителни книжки
 • изготвяне и съдействие при документи за пенсиониране
 • изготвяне на всички справки, сметки, бележки и др. необходими документи
 • справки и доклади за управленски нужди, както и навременно информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство
 • пълно съдействие и представителство при ревизии и проверки пред държавните и общински институции
Финансов Одит

Проверката е нужна повече за успешното управление, отколкото за удостоверяване на счетоводната изрядност

Съгласно Закона за независимия финансов одит
Независимо одиторско предприятие
 • Периодични, репрезентативни и годишни проверки
 • Проверка и заверка на междинни финансови отчети
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети

Системният одит осигурява по-голяма изгода, от този, който е задължителен по закон или по искане на други институции

Ние предлагаме

Свържете се с нас

Звъннете ни или ни изпратете запитване, на което ще Ви отговорим безплатно.

Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x