*10-те заповеди на д-р Лидиянов*

 
 

 

1. Помни казаното от шефа;

2. Забрави всичко лошо, с изключение на заповед първа;

3. Не пожелавай стола, колата и вилата на шефа, а самия него;

4. Да не ти хрумва да притежаваш чантата, дебитната и кредитната карта на шефа, достатъчно е да се разпореждаш с тях;

5. Изслушвай внимателно колегите, а направи  казаното от шефа;

6. Когато те извика шефа започни с думите, че напоследък все търсиш повод да отидеш при него, защото много ти липсва;

7. Не се хвали с успеха си пред шефа, без да предшестваш думите си с това, че постигнатото е благодарение на него; 

8. Не лъжи, лъжите ти по заповед шеста и седма са предостатъчни за един човешки живот;

9. За грешка не посочвай име на виновник, шефът го знае преди да е допусната грешката;

10. Прощавай на всички, с изключение на шефа, прошката е добро дело, а по отношение на шефа е обвинение.

------------------

*3-тата заповед е обръщение към жените, както 10-тата Моисеева – към мъжете; докато в Библията мъжът е човека,

а жената е помощника, в Дал Сиат жената е счетоводителя, а мъжът – за съпоставка /забележката е на редактора - Деси/.