loader

Специални оферти

Кой е длъжен да подава декларация за доходите по чл. 50 от ЗДДФЛ ?

Кой подава декларация за доходите?

1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

 • получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • иска да ползва данъчни облекчения;
 • лице, което е плащало патентен данък;
 • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
 • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Не се подава годишна данъчна декларация:
 • за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по депозити от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
 • ако се получават само доходи от трудов договор;
 • за необлагаемите доходи.
Какъв е срокът за подаване на декларацията?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Отстъпка от данъка

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия:

 • подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
 • данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година.

Източник: Национална агенция за приходите

ДАЛ СИАТ предоставя възможност за подаване и/или консултация на необходимата документация пред компетентните органи на преференциални цени до 30.04.2018г

Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x