loader

Приоритети и визия

Следвайки приоритетите си, утвърждаваме нашето предимство измежду професионалистите.

Относно Клиентите, обслужвани от Дал Сиат

Нашите клиенти не са просто едни от крайните потребители на предлаганата от нас услуга, съответно само източник на средства на препитание за колектива на счетоводната къща, те са основният компонент на сферата на реализация, както на продукта на колективния счетоводител, така и на всеки един от нас.

Сделка
 • Интересът на клиента да получи нашата услуга на най-ниска цена, не намалява нашия стремеж да бъдем максимално полезни на него и на неговия бизнес. Нашият интерес е насочен главно към утвърждаването на клиента на пазара, като полагаме всички усилия да бъдем полезни до такава степен, че той сам да осъзнае, че взаимоотношението с Дал Сиат е необходимо партньорство
 • Превръщането на клиентите ни в приоритет не цели материално обезпечение, а дори нещо повече от осъзната признателност. Ние разбираме, че благодарение дори на непризнателния ни клиент се развиваме като личности с изразена професионалност, знаещи, умеещи и обществено полезни
 • Разбираме успеха на обслужвания от нас клиент, разширяване на неговия бизнес и освобождаването му от допълнителни грижи, в резултат на положените от нас усилия като наш успех и като факт, с който се гордеем
 • Ние работим по такъв начин, че се превърщаме в постоянен фактор за успех в дейността на всеки, обслужван от нас, както и в неговите планове за в бъдеще

Относно Колектива на Дал Сиат

Колективът на Дал Сиат заема водеща позиция, както в грижата на ръководството, така и в действията на всеки негов член

Работа в екип
Грижата за колектива задължава ръководството
 • да контролира отблизо действията на всеки негов член
 • да оказва необходимата възможна помощ за нормални социални условия за живот, за непрекъснато утвърждаване на колективния дух, за стимулиране на професионално усъвършенстване и изграждане на колективен облик с високо морална ценностна система
 • да осигури по-съвременни трудови условия, при които всеки член на колектива да има възможност да разполага с необходимата научно-професионална информация и да действа по модерни методи
Всеки член на колектива осъзнава, че:
 • е заинтересован от по-тесни отношения с останалите и за постигането на тази цел не пести сили и средства
 • с поведението си дава на останалите пример, както за толерантност, вежливост и загриженост, така и в трудово-професионален аспект
 • изтъкването на положителното и предимствата в другите и в техните действия, открива нови пътища пред него и пред това, което утвърждава личността му

Относно Дал Сиат, като институция

Дал Сиат, като институция, сама по себе си не може да бъде приоритет, но е такава, защото се явява като необходимост и за колектива, и за клиентите.

Свят в капка
Тя е необходимост за обслужваните от Дал Сиат лица, защото:
 • извършването на стопанската дейност изисква обслужване както от тясно специализирани в бранша лица, така и от защитни механизми. Последните се осигуряват от съвкупност от външни услуги и действия, непряко свързани с дейността, между които могат да бъдат положението, което заема структурата, която се явява представител пред държавната администрация и други лица. В този смисъл утвърждаването на Дал Сиат, като институция осигурява на обслужваните от нея лица допълнителна защита
 • успехът на обслужваното лице е взаимно свързан с неговия имидж. Този имидж се утвърждава или уронва в немалка степен от имиджа на неговите бизнес партньори. Затова сме убедени, че колкото повече се утвърждава Дал Сиат като институция, толкова повече ще добавя от своят имидж към този на обслужваните от нея лица
 • въздействайки върху всеки член от колектива, превръща резултата, дори на индивидуалния труд в носител на колективния, а полагането на труд от институционализиран колектив, гарантира висококачествена услуга
 • институционализираността на действията на колектива на Дал Сиат прави дейността на обслужваните от него лица по-успешна
Тя е необходимост за колектива, защото:
 • полагане на човешки труд в съвременни условия предполага възникване на взаимотношения между повече от две страни, разнородни по своята същност и различните си посоки. Това формира колектив, за който институцията е и рамка, и условие за по-нататъшното му развитие
 • докато развитието на колектива не е нищо друго освен сблъсъци между личните интереси и виждания, непринадлежащи до момента на колективния интерес, институцията действа като обединител с подчертан облик и ясна визия
 • във взаимоотношенията между колектива и трети лица институцията се явява и като носител на общия интерес, и като негов заместител
 • докато се гледа на колектива като на сбор от индивидуални усилия, институцията се приема като обособено лице с мощ, надхвърляща далеч колективната
 • обществено е по-приемливо да бъдат изтъкнати положителните качества по адрес на институцията, отколкото за индивидуалната личност. Това улеснява реализацията на продукта на всеки член на колектива
 • принадлежността на индивида към институция засилва в него чувството за сигурност, увереност и отговорност

Извадки от правилника за вътрешния ред

Свържете се с нас

Звъннете ни или ни изпратете запитване, на което ще Ви отговорим безплатно.

Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x