089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
57 Antim I Str, fl. 1
zip code 1303, Sofia

Administrative services


In Bulgaria administrative burden for companies is one of the main challenges that is facing every start operating and developing business. Current legislation is quite dynamic and variable, and for the companies to deal successfully with that are needed specialists in different areas to cover the process in its entirety.


Consultation

which will be answered for free

НWe in Dal Siat know that and therefore we take care of you, as we provide you exclusive range of administrative services for you to have all your time and money on your core business.


 • issue of permits, licenses, certificates

 • preparation and drawing up of documents

 • filing of documents and correspondence with institutions

 • representation and assistance

We offer


Данъчна защита

В съвременният корпоративен свят данъчните услуги представляват все по-важен компонент за успеха на един бизнес.

 • данъчни консултации

 • данъчни процедури

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки...

Виж още...

Бизнес консултиране

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

 • счетоводното законодателство

 • данъчна практика

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна...

Виж още...

Юридически услуги

Основен приоритет за Дал Сиат е да сме фактор при възникването, дейността и развитието на бизнеса ви

 • регистрация на фирми

 • Изготвяне на договори и др.документи

 • Правни консултации

 • Представителство и съдействие


В случай, че започвате нов бизнес, нашите данъчни консултанти, счетоводители и юристи ще ви консултират...

Виж още...

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държ. администрация и други институции.


 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален  сметкоплан

 • текуща обработка на счетоводна документация

Виж още...

26 years we serve with tradition and style

COPYRIGHT © 1990-2015 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia,Bulgaria No. :3275/2006 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by Daniel Lydianov